Zarządzanie produkcją

Planowanie produkcji, śledzenie zleceń, magazyn, kontrola jakości i wiele innych funkcjonalności. Rozwiązanie dostosowane zarówno do produkcji procesowej jak i dyskretnej.

 • Kalkulowanie i rozliczenia produkcji
 • Aplikacja MES
 • Kontrola zadań okołoprodukcyjnych

Poznaj właściwości modułu

Przewagi naszych rozwiązań

Aplikacja systemu MES

MES czyli system realizacji produkcji (z ang. manufacturing execution system). Korzystając z tej aplikacji, pracownicy realizujący operacje produkcyjne mogą ewidencjonować postęp wykonywanych czynności za pmocą ekranów dotykowych.

Konfigurowanie produktu

Głównym zadaniem konfiguratora produktu jest wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie

Harmonogramowanie

Skorzystaj z wielu dostępnych metod planowania produkcji, generuj terminy na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów, korzystaj z raportowania konfliktów.

Szczegółowe rozliczanie produkcji

Precyzyjne określaj techniczny i rzeczywisty koszt wytworzenia uzyskanego produktu, porównuj koszt rzeczywisty z planowanym, rozliczaj zlecenia produkcyjne

Moduł Zarządzania Produkcją

Najważniejsze funkcjonalności

 • Zarządzanie technologią produkcji
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie zaopatrzeniem
 • Konfiguracja produktu
 • Harmonogramowanie
 • Comarch MES
 • Kompletacja
 • Raporty
 • Kalkulacja i rozliczenia produkcji

czy ten moduł jest dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz wątpliwości czy ten moduł będzie odpowiedni dla Twojego biznesu, możesz przetestować demo naszej aplikacji lub umówić się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.

Dołącz do naszych klientów

Ponad 5500 firm

wybrało system ERP wdrażany przez
HQS Systems